Πορεία Αντίστασης και Μνήμης, Σάββατο 7 Μάρτη, Νίκαια (Περιβολάκι)

Ο αγώνας ενάντια στο φασισμό,
 ενάντια σε κάθε μορφή καταπίεσης,
 δεν ανατίθεται σε “ειδικούς της αντίστασης”.
Διεξάγεται αυτόνομα, πολύμορφα και καθημερινά,
από τους ίδιους τους καταπιεζόμενους.
 

This entry was posted in Άλλες αφίσες, Αφίσες, Καλέσματα/Πορείες. Bookmark the permalink.