Κατηγορίες
Κείμενα Κείμενα Αντιφασιστικής Συνέλευσης Πειραιά

“My School” is ΓΕΜΑΤΟ ΑΠΟ ΜΠΑΤΣΟΥΣ

Κείμενο της αντιφασιστικής συνέλευσης πειραιά σχετικά με τις διώξεις καταληψιών μαθητών και το πρόγραμμα my school. Μοιράστηκε σε σχολεία της περιοχής τον Μάρτη του 2014