Πορεία αλληλεγγύης στη Σαναα Ταλεμπ και σε ολες/ους εγκλειστες/ους μετανάστριες/ες

στεκόμαστε στο πλευρό της Σάναα και κάθε έγκλειστης μετανάστριας, κάθε έγκλειστου μετανάστη στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

συγκέντρωση και πορεία στην πλ. βικτωριας:

  • ενάντια στις βίαιες απελάσεις
  • ενάντια στα κέντρα κράτησης
  • ενάντια στον διαχωρισμό προσφύγων – μεταναστών
  • χαρτιά σε όλες/ους τις/ους μετανάστριες/ες

Αλληλέγγυες/οι στο πλευρό της Σάναα Τάλεμπ και των έγκλειστων μεταναστ-ρι-ων

 

επικοινωνία/ενημέρωση:

allileggyoikratoumenon@gmail.com

https://allilegioikratoumenonstanotia.wordpress.com/

Δημοσιεύθηκε στην ενημερώσεις, Υλικό άλλων ομάδων. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.